reede, 13. märts 2020

Eriolukorra tõttu treeningute läbiviimine peatatud alates 16.03.

Head klubikaaslased!

Eile õhtul Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorrast lähtuvalt on kõik haridusasutused ja sealhulgas ka huvikoolid suletud. Treeningute läbiviimine on keelatud esialgu järgnevaks 14 päevaks. Kuna tekkinud olukorra edasisi arenguid on pea võimatu prognoosida, tuleb valmis olla nii keelu pikenemise, tühistamise kui ka võimalike lisapiirangute kehtestamisega.

Alljärgnevalt lisan väljavõtte Haridusministreeriumi poolt saadetud infost:

“Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju. Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise aja sisustamisega. Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel.

Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee või telefonitsi numbritel 56 900 340 või 56 900 353 (E-R 8-20).”

Seega, alates 16.03.2020 on Tallinna Ju-Jutsu Klubi treeningud peatatud kuni järgnevate teavitusteni.

Meile teadaoleva info kohaselt naases üks meie klubi õpilane käesoleva kuu esimestel päevadel puhkusereisilt Tai Kuningriiki. Eestisse jõudes pole ta treeningutel osalenud ning samuti pole tal esinenud viirusele omaseid haigusnähtusid. Lisaks puuduvad meil hetke seisuga andmed ühegi klubiliikme nakatumise või haigestumise kohta.

Soovitame kõigele vaatamata jätkata individuaalselt treeningute ja füüsilise tegevusega kodustes tingimustes ja seda soovitavalt vaid kitsamas pereringis. Koduste treeningute spetsiifilisemate juhiste või nõuannete saamiseks võib julgelt ühendust võtta allakirjutanuga.

Paneme veelkord omalt poolt kõigile südamele hoolitseda enda ja oma lähedaste tervise eest parimal võimalikul moel. Lähtudes laenatud fraasist “…viirus ei liigu ise, vaid meie liigutame teda…” püüame ühise eesmärgi nimel kinni pidada Terviseameti poolt antud juhistest. Ainult sel moel saame võimalikult peatselt naasta oma tavapärase elukorralduse juurde.

Kannatlikkust ja tugevat tervist kõigile!


Lugupidamisega

Hannes Kunart
Tallinna Ju-Jutsu Klubi
+3725108774
Skype: kunarth